przekaż 1 %

Przekaż  1% na

Stowarzyszenie
Na Rzecz Osób Szczególnej Troski „Nadzieja”

nr KRS: 0000180506

Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Szczególnej Troski „Nadzieja” korzysta z licencji na rozpowszechnianie programu do rozliczania PIT  w ramach projektu PITax.pl dla OPP”.
Koszt licencji współfinansowany jest przez fundację Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych (IWOP).

Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Szczególnej Troski „Nadzieja” jest organizacją pożytku publicznego (OPP)

Stowarzyszenie „Nadzieja”, zostało powołane  w roku 2003 r. z inicjatywy nauczycieli i pracowników Zespołu Szkół nr 6 Specjalnych w Stalowej Woli. Obecnie do grupy blisko 50 członków, należą również pracownicy Warsztatu Terapii Zajęciowej „Nadzieja” oraz mieszkańcy Stalowej Woli, przyjaciele niepełnosprawnych dzieci i młodzieży.

Podopiecznymi Stowarzyszenia są dzieci, młodzież oraz dorosłe osoby z niepełnosprawnością intelektualną i sprzężeniami oraz z autyzmem. Do tej grupy należą uczniowie Zespołu Szkół nr 6 Specjalnych oraz uczestnicy Warsztatu Terapii Zajęciowej „Nadzieja”.

Praca w Stowarzyszeniu skupia się wokół następujących czynności :

 • prowadzenia: Warsztatu Terapii Zajęciowej „Nadzieja” oraz  Punktu Konsultacyjnego dla dzieci i młodzieży z autyzmem oraz ich rodzin
 • wspierania: działań statutowych Zespołu Szkół nr 6 Specjalnych
 • podejmowania i realizowania na rzecz osób niepełnosprawnych zadań dotowanych przez:

Unię Europejską, PFRON, administrację państwową, jednostki samorządu lokalnego i regionalnego oraz fundacje.

Bardzo ważną sferą działalności statutowej Stowarzyszenie „Nadzieja” jest  wspomaganie systemu kształcenia i wychowania osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz z autyzmem w Zespole Szkół nr 6 Specjalnych. Stowarzyszenie „Nadzieja” swoim podopiecznym — uczniom i absolwentom Zespołu Szkół Specjalnych w Stalowej Woli umożliwiło uczestnictwo w:

 • Finałach Festiwalu Zaczarowanej Piosenki im .Marka Grechuty w Krakowie,
 • ceremonii otwarcia Europejskich Letnich Igrzyskach Olimpiad Specjalnych w Warszawie,
 • festiwalach i przeglądach twórczości osób niepełnosprawnych w Rzeszowie, Przemyślu, Strzyżowie, Mielcu i Stalowej Woli,
 • spektaklach teatralnych w Teatrze Lalki i Aktora w Kielcach i Lublinie oraz w Teatrze Maska w Rzeszowie ,
 • udział w wycieczkach do:

– Przemyśla, Zakopanego, Warszawy, Wrocławia, Kazimierza Dolnego, Bochni, Wieliczki, Europejskiego Centrum Bajki im. Koziołka Matołka w Pacanowie oraz organizacji „białej szkoły” – Rymanów Zdrój i „zielonej szkoły” – Bukowiec i okolice.

Wsparcie ZS nr 6 Specjalnych przejawia się w:

 • zapewnieniu środków finansowych na uroczystości szkolne, imprezy środowiskowe, zawody sportowe i konkursy realizowane przez nauczycieli,
 • zakupie sprzętu rehabilitacyjnego, pomocy dydaktycznych, sprzętu AGD, sprzętu
  i oprogramowania komputerowego, wyposażenia do pracowni szkolnych.

Głównym celem Stowarzyszenia Na Rzecz Osób Szczególnej Troski „Nadzieja” jest udzielanie wszechstronnej pomocy osobom szczególnej troski
i ich rodzinom oraz wyrównywanie szans i zapobieganie dyskryminacji i wykluczeniu społecznemu tych osób i ich rodzin.

Środki pozyskane z 1% wykorzystamy na pokrycie wkładu własnego w ramach realizacji następujących projektów:
– Punkt konsultacyjny dla dzieci i młodzieży z autyzmem oraz ich rodzin
– Rehabilitacja dzieci i młodzieży z zaburzeniami sensorycznymi
– Organizacja zajęć ruchowych dla dzieci i młodzieży z zaburzeniami sensorycznymi.

Dewizą Stowarzyszenia „Nadzieja” jest hasło:
„Pamiętaj, dobro powraca!”

Darmowy Program PIT dostarcza
Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych
w ramach projektu
PITax.pl dla OPP