struktura organizacyjna

  • WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA
  • GRUPY PRZEDSZKOLNE I GRUPY “0” – dla dzieci z autyzmem i innymi dysfunkcjami rozwojowym
  • PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA – dla uczniów z autyzmem oraz niepełnosprawnością intelektualną
  • SZKOŁA PRZYSPOSABIAJĄCA DO PRACY – dla uczniów z autyzmem oraz niepełnosprawnością intelektualną
  • GRUPA REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZA – dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim