oddział przedszkolny

Przedszkole przy Zespole Szkól Nr 6 Specjalnych jest placówką dydaktyczno-wychowawczą prowadzącą  program terapeutyczny dla dzieci z autyzmem. Każda grupa liczy od 2 do 4 dzieci. Dzieci w przedszkolu objęte są całościową  terapią stymulacyjno-rozwojową. Codzienne zajęcia indywidualne i grupowe pozwalają im na doświadczenie własnych możliwości i potrzeb.

Podczas typowych aktywności przedszkolnych,  takich jak zabawy tematyczne, zabawy plastyczne czy zabawy ruchowe, dzieci uczą się nawiązywania kontaktów z rówieśnikami, skutecznej komunikacji oraz poznają obowiązujące w grupie zasady i normy. Zabawy w grupie zachęcają je do współpracy z innymi, a tym samym służą  do rozwijania kompetencji społecznych.

Wielokierunkowa aktywność dzieci pozwala im nabywać i rozwijać nowe umiejętności w zakresie samoobsługi, mowy, komunikacji, aktywności poznawczej, motoryki oraz zachowania.

Dzieci pracują w oparciu o Indywidualne Programy Edukacyjno- Terapeutyczne opracowywane przez zespół specjalistów. Programy te uwzględniają indywidualne potrzeby każdego dziecka oraz poziom głębokości zaburzeń autystycznych. Każdy z przedszkolaków objęty jest odpowiednimi dla danego dziecka formami terapii.

Nasi podopieczni korzystają z alternatywnych i wspomagających metod komunikacji, terapii logopedycznej, psychologicznej, pedagogicznej, Integracji Sensorycznej i innych. Istnieje możliwość korzystania z zajęć w szkolnej świetlicy.