procedury bezpieczeństwa w związku z ograniczeniem ryzyka zakażenia wirusem SARS-CoV-2

WEWNĘTRZNE PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA
NA TERENIE ZESPOŁU SZKÓŁ NR 6 SPECJALNYCH
W STALOWEJ WOLI
W OKRESIE PANDEMII COVID-19

Wewnętrzne procedury bezpieczeństwa
na terenie Zespołu Szkół nr 6 Specjalnych
w Stalowej Woli
w okresie pandemii COVID-19

Procedury bezpieczeństwa
na zajęciach realizowanych
przez Stowarzyszenia “Nadzieja”
w okresie pandemii COVID-19

Procedury bezpieczeństwa
w bibliotece szkolnej
w okresie pandemii COVID-19